آیین‌نامه اجرایی چاپ مقالات ISI

آیین‌نامه اجرایی چاپ مقالات ISI در مجلات برتر حوزه مهندسی دریا تدوین شد

صنایع دریایی

تدوین آیین‌نامه اجرایی حمایت از مقالات ISI توسط ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنایع دانش‌بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست‌جمهوری انجام می‌شود.

به گزارش وبسایت مقاله نویسی ISI20 به نقل از ایسنا، با هدف ارتقای کیفیت مقالات ISI و توسعه فعالیت‌های پژوهشی در حوزه مهندسی دریا، از مقالات چاپ‌شده که با نام جمهوری اسلامی ایران در مجلات با کیفیت Q1 و Q2 (طبق نظام رتبه‌بندی سایماگو) در حوزه مهندسی دریا (Ocean engineering) ثبت شده، حمایت می‌شود.

این مقالات پس از بررسی و تأیید ارتباط آن با حوزه مهندسی دریا مشمول دریافت حمایت تشویقی خواهند شد. فقط مقالاتی بررسی می‌شوند که بیش از یک سال از تاریخ چاپ نهایی آن‌ها نگذشته باشد و مبنای زمانی، زمان چاپ نهایی مقاله خواهد بود.

نحوه ارائه درخواست حمایت

درخواست حمایت باید توسط نویسنده مسؤول و یا یکی از نویسندگان با به همراه داشتن تأییدیه از نویسنده مسؤول مقاله به ستاد ارائه شود. برای ثبت درخواست، فایل PDF مقاله چاپ‌شده در سربرگ مجله و لینک مقاله در سایت مجله مورد نیاز است.

روش و مقدار حمایت

میزان حمایت برای مقالات چاپ‌شده در مجلات با کیفیت Q1، مقدار 15 میلیون ریال و برای مقالات چاپ‌شده در مجلات با کیفیت Q2، مقدار 10 میلیون ریال خواهد بود.

مبلغ حمایتی با توجه به کیفیت مقاله و تأیید ارتباط موضوعی با حوزه مهندسی دریا به حساب درخواست کننده واریز می‌شود.

در صورتی‌که اساتید راهنمای دانشجو بیش از یک نفر باشند، سهم استاد راهنمای اول مطابق سهم استاد راهنما و سهم سایر  اساتید راهنما مطابق سهم سایر نویسندگان خواهد بود.

نحوه تقسیم مبالغ حمایت تشویقی در صورتی‌که رابطه بین هیچ یک از نویسندگان از نوع استاد راهنما و دانشجو نباشد، بصورت مساوی خواهد بود.